logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Český Krumlov prodloužil sběr nápadů obyvatel do poloviny prázdnin [TISKOVÁ ZPRÁVA]

Tři týdny navíc mají obyvatelé Českého Krumlova na podání svých námětů, čím vylepšit okolí svých domovů. Město prodloužilo termín pro podávání návrhů do participativního rozpočtu tak, aby navrhovatelé měli více času na propracování svých projektů.

Český Krumlov se jako dosud jediné jihočeské město věnuje participativnímu rozpočtu, což je příležitost, kdy obyvatelé rozhodují o tom, kam mají přidělené finance plynout, a tím se zapojují do správy města. Pro letošní druhý ročník vyčlenilo město tři čtvrtě milionu korun a padesát tisíc navíc pro oblast, kde se do hlasování o vítězné projekty zapojí nejvíc obyvatel.

Termín, do kdy mohou obyvatelé své návrhy podávat, byl z konce června posunut na
22. července 2018. „Mnozí předkladatelé prodloužený termín vítají, získají více prostoru na dopracování svých projektů, čímž se jim zvyšuje šance, že právě jejich záměr sousedy zaujme a dají mu zelenou v podzimním hlasování,“ uvádí místostarosta Josef Hermann.

Dosud na radnici dorazily tři desítky návrhů, objevují se náměty na obnovu lávky přes Slupenecký potok, instalaci fitness prvků u hřišť na Horní Bráně, piknikové sety ve Vyšném, nebo nápad na zbudování sauny u Hornobránského rybníka.

Loňské projekty

Na zhotovení vítězných projektů z prvního ročníku pracují jednotlivé odbory městského úřadu ve spolupráci s předkladateli. Na Horní Bráně byly k dětskému hřišti přidány lavičky a piknikové sety, na další hřiště jsou objednány herní prvky, v Novém Spolí je vybrán projektant, který připravuje vstup do řeky, a kontejnerová stání ve Vyšném také čekají na montáž plotu.

Ne všechny projekty z prvního ročníku však budou realizovány letos. V Nových Dobrkovicích aktuálně probíhá rozsáhlá rekonstrukce inženýrských sítí, veřejného osvětlení a komunikací, proto odpočinkové místo u potoka, které sem obyvatelé vybrali, přibude až v příštím roce tak, aby bylo v souladu s celkovou revitalizací této oblasti.

Ve Slupenci se v minulém roce nenašel žádný projekt vhodný k uskutečnění, proto mají zde letos obyvatelé navýšené peníze o loňskou částku.

Jako problematické se nakonec ukázalo mlhoviště u kina na Špičáku. Původně plánovaný zdroj vody z objektu kina nelze využít a jakékoliv jiné řešení by realizaci neúměrně prodražilo. „Proto jsme po projednání s předkladatelkou přistoupili k tomu, že se mlžítko realizovat nebude a alokovaná částka 33 968 korun pro Špičák se z loňska přesune a připočte k částce letošního ročníku,“ objasnil místostarosta. K tomuto řešení město přistoupilo i proto, že mlhoviště u kina získalo v hlasování pouze tři hlasy.

Více k projektu participativního rozpočtu na www.KrumlovSobe.cz .