logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Vodáci mohou s omezením proplouvat pod Barevnou skálou [TISKOVÁ ZPRÁVA]

Státní plavební správa omezila v souvislosti s havarijním stavem části Barevné skály provoz na Vltavě. Vodáci mohou v úseku pod skálou proplouvat pouze ve vzdálenosti do pěti metrů od levého břehu. V současné době také Lesy ČR řeší nezbytné legislativní kroky tak, aby mohly být zahájeny práce na odstraňování tisícitunového bloku, který hrozí sesuvem.

Lesy ČR, kterým Barevná (známá také jako Papouščí) skála v Novém Spolí patří, vyhlásily na základě provedeného geotechnického průzkumu a znaleckého posudku krizovou situaci. Soudní znalec označil masiv jako nestabilní, kdy přímo ohrožuje život a majetek v jeho blízkosti. Přes zimu se totiž v části masivu rozšířila jedna ze spár a hrozí odlomení až tisícitunového bloku horniny.

Lesy ČR proto učinily nezbytná bezpečnostní opatření. Byla uzavřena účelová komunikace vedoucí pod skálou, která spojuje Nové Spolí a Větřní. Prostor je ohrazen plotem a označen varovným oznámením. Další bezpečnostní opatření vydala Státní plavební správa, která v daném úseku omezila plavební provoz. Do odvolání zakázala proplouvání propustí u pravého břehu a převedla veškerý provoz v prostoru nad jezem Konopa k levému břehu. Překonání jezu pod skálou je možný pouze ve vzdálenosti do pěti metrů od levého břehu. Vodáky budou navádět signální znaky a směrové šipky.

Kroky k usnadnění proplutí vodáků učinilo také Povodí Vltavy, které spravuje vodní cestu. Upravilo koryto Vltavy u levého břehu tak, aby bylo možné splout jez, nebo přenést lodě a rafty pod levobřežní opěrnou zdí.

ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÉ SKÁLY

Odborný zásah na odstranění krizového stavu skalního masivu projedná 18. května 2018 odborná komise složená ze zástupců Lesů ČR, města Český Krumlov, Povodí Vltavy, Českého horolezeckého svazu Český Krumlov, Spolku Vltavan – sdružení půjčoven a kempů na Vltavě, společnosti Rekom International a společnosti Pavelec, která vlastní část pozemku pod Barevnou skálou.

Práce podle technologického postupu a projektové dokumentace by měly být zahájeny
20. května 2018. Postup prací je rozdělen na dvě části, přičemž první fáze sanace řeší odstranění bezprostřední stavu ohrožení. Ta by měla být hotova do 30. června 2018. Po zaměření skutečného stavu sanovaného skalního masivu budou upřesněna následná opatření na trvalou stabilizaci celého masivu Barevné skály. Předpokládaný termín dokončení druhé části sanačních prací je 15. prosince 2018.

Pro další informace se obraťte na Bc. Jiřího Šefla, hlavního technického pracovníka pro stavební činnost, Lesy ČR – Krajské ředitelství České Budějovice, e-mail: jiri.sefl@lesycr.cz, tel. + 420 702 021 434.