logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Podle nových pravidel pro vjezd do pěší zóny se bude v Českém Krumlově jezdit až na podzim [TISKOVÁ ZPRÁVA]

Nová pravidla pro vjezd do pěší zóny, která měla vejít v účinnost začátkem května, se po řadě diskuzí a podnětných připomínek ze strany obyvatel i podnikatelů posouvají na říjen. Rada města rozhodla přehodnotit nová pravidla tak, aby se s nimi uživatelé dokázali vypořádat v klidnějším posezónním období. 

Změny v pravidlech pro vjezd do pěší zóny měly zmírnit dopravní zatížení v centru Českého Krumlova, kam denně vjede zhruba 1 150 aut. Na základě vyhodnocení dalších návrhů pro úpravu pravidel se nastavení nových pravidel posouvá z avizovaného termínu 1. května 2018 na 1. října 2018. „Dostali jsme mnoho zásadních podnětů, které jsou třeba zohlednit. Čas, který jsme posunem získali, využijeme k úpravám a zlepšení pravidel tak, aby byla akceptovatelná pro obyvatele i podnikatele,“ uvedl místostarosta Josef Hermann.
POPLATKY ZA VJEZD
Zastupitelstvo města schválilo zvýšení poplatků za vydání povolení k vjezdu do pěší zóny. Od 1. června 2018 zaplatí řidiči za jednorázový vjezd 100 korun; dlouhodobí uživatelé (taxi, shuttle busy apod.) za nepřetržitý vjezd 2000 korun měsíčně.
Vydávání povolenek k vjezdu do centra má v kompetenci městská policie. „Platnost povolení z roku 2017 se prodlužuje do konce září 2018, tj. povolení pro rok 2018 a 2019 bude vydáváno od října 2018,“ uvedl velitel českokrumlovské městské policie Jan Šítal.
Pro vyřízení nového povolení je potřeba vyplněná žádost o vydání povolení, trvale bydlící osoby musí doložit občanský průkaz a technický průkaz vozidla. Vlastníci nemovitostí s trvalým bydlištěm mimo pěší zónu, nájemci nemovitostí dokládají občanský průkaz, technický průkaz vozidla a doklad dokazující vztah k nemovitosti (kupní smlouva, výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva atd.).