logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

TISKOVÁ ZPRÁVA: Začaly práce na rekonstrukci českokrumlovského autobusového nádraží

Následující měsíce se naplno rozjedou stavební práce na autobusovém nádraží v Českém Krumlově, které na svou opravu čeká spoustu let. Po dokončení bude cestujícím k dispozici dopravní terminál, který odpovídá 21. století; s krytými zastávkami, záchytnými parkovacími místy, kamerovým systémem i nabíjecí stanicí pro elektromobily.
Prostor autobusového nádraží v Českém Krumlově se začíná měnit před očima. V první etapě dlouho plánované rekonstrukce bylo nutné vykácet dřeviny kolem nádraží, které budou z části nahrazeny novou výsadbou. „Řada odstraněných stromů spadala do kategorii méně hodnotných dřevin, nejčastěji se jednalo o břízy, které nedosahují mnoholetosti a časem by fakticky hrozila jejich destrukce,“ vysvětluje Miroslav Reitinger, jednatel městské společnosti Českokrumlovský rozvojový fond, pod kterou rekonstrukce nádraží spadá. Pokáceno bylo i několik perspektivních kusů, se kterými se ale projekt nedokázal vypořádat jinak, než že budou místo nich vysazeny nové stromy.
Přípravné práce budou v první polovině dubna pokračovat postupným zřizováním staveniště včetně oplocení, vytyčováním sítí a opěrných geodetických bodů, postupným rozebíráním stávajících povrchů a vytvořením provizorních autobusových stání. Na tyto činnosti bezprostředně navážou vlastní stavební práce.
Provoz nádraží nebude po celou dobu rekonstrukce přerušen, což je výhodné jak z hlediska vynaložených nákladů, tak i dopravy. Určitá omezení pro cestující vzniknou maximálně přesunem konkrétní zastávky na jiné místo v rámci lokality. „Zároveň tato opatření přinesou řadu omezení pro dopravce a cestující. Pevně však věřím, že cestující budou k dočasným omezením shovívaví,“ uvádí Miroslav Reitinger.
Nový dopravní terminál bude stát 72 milionů korun, z nichž 42 milionů činí dotace z Evropské unie, na kterou se vztahuje podmínka vyčerpání do konce roku 2018. Do konečné částky ještě bude započítána cena za technologie informačního systému pro cestující a technologie parkovacího systému, na která jsou právě vypisována výběrová řízení.
Harmonogram realizace zakázky je osm měsíců, dokončení stavby se předpokládá v listopadu 2018. Výsledkem bude 14 krytých autobusových zastávek s veřejným osvětlením, kamerovým dohledem a wifi připojením.
V prostoru nádraží přibude 100 parkovacích míst pro auta, část z nich bude v režimu P + R (park and ride) i K + R (kiss and ride), součástí budou i stání na kola a motorky. Parkoviště bude vybaveno nabíjecími stanicemi pro elektromobily.
Budou vybudovány nové přístupové cesty směrem do centra včetně nových přechodů směrem k nemocnici. Od stávajícího přechodu na Objížďkové silnici u benzínky bude postaveno nové schodiště, které povede do prostor krytého peronu.
Rekonstrukce autobusového nádraží je rozdělena do dvou etap, v první etapě se opravuje venkovní terminál a samotná budova autobusového nádraží se rekonstrukce dočká v letech 2019–2020. Během letošního jara bude znám finální projekt, který bude následně představen veřejnosti.