logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

ROZHOVOR: Jak podpořit zaměstnanost pracovníků v Krumlově? Nástroje jsou omezené, uvědomuje si Město Český Krumlov

Zaměstnanost v turistickém ruchu v Českém Krumlově je problém, shodují se město i podnikatelé. Sdružení cestovního ruchu prostřednictvím svého předsedy Marka Šimona říká, že si kvalifikované pracovníky dokáže najít. Ti sice dostanou práci v atraktivním prostředí, ale odradí je možnosti ubytování, drahého pronájmu nebo prostě nemožnosti adekvátního ubytování. Město Český Krumlov nemá jednoduchý nástroj pro řešení této situace. O problému se diskutuje a oběma stranám by samozřejmě mělo jít o dosažení pozitivního výsledku. Podnikatelé by našli loajální a kvalitní zaměstnance, kteří ve městě dlouho zůstanou. Město by našlo jeden nástroj pro zvýšení počtu obyvatel a zároveň by přispělo k diskutovanému tématu udržitelnosti cestovního ruchu. Podrobnější vyjádření formou rozhovoru poskytla Krumlovákům tisková mluvčí Českého Krumlova Petra Nestávalová.

Jan Bohdal, Krumlováci (JB): Téma podpory podnikání souvisí v našem městě také s udržitelností pracovníků. Počet obyvatel klesá, ale příliv turistů naopak roste, a s tím i nároky na poskytované služby, tedy i lidské zdroje. Je problematické a náročné zaměstnat natrvalo pracovníky, kteří ve městě nebydlí a finanční náročnost bydlení hned na začátku pracovního poměru je od jinak atraktivního zaměstnání v našem městě odradí. Existuje možnost, jak podpořit tyto pracovníky, kteří by se mohli v budoucnu stát novými občany?

Petra Nestávalová, MÚ Český Krumlov (PN): S nedostatkem pracovníků se potýká v poslední době celá řada zaměstnavatelů. Český Krumlov není žádnou výjimkou a i samotné město a jeho organizace tento problém řeší. Na téma možné podpory ze strany města byly v minulém roce vedeny diskuze právě se zástupci Sdružení cestovního ruchu ČK, ale bez valného výsledku.

JB: Co to znamená „bez valného výsledku“?

PN: Jen to, že nedospělo k žádnému konkrétnímu výstupu.

JB: Jak by mohlo město pomoci, konkrétně v oblasti bydlení, ubytovnou, podporou nájemného atd.?

PN: Město v této věci nemůže téměř nic, nejen že to není sféra jeho působnosti, ale není to ani v jeho silách. To málo, co by město mohlo v této věci nabídnout, je například nějaký vhodný městský pozemek, např. v areálu bývalých kasáren, pro výstavbu ubytovací kapacity pro zaměstnance, ale vše ostatní, tj. výstavba a vlastní provoz takového kapacity, by muselo být záležitostí ryze privátní podnikatelské aktivity, například nějakého sdružení zaměstnavatelů, které nedostatek zaměstnanců nejvíce pálí a vyplatilo by se jim do takového záměru investovat.

JB: Přímá finanční podpora zaměstnavatelů je tedy ze strany města naprosto vyloučena?

PN: Ano, finanční podpora nepřipadá v úvahu.

JB: Pokud by město nabídlo pozemek, byla by možná podpora, sleva, dotace? Napadá mě například v areálu kasáren?

PN: To je věc jednání. Dohodnou-li se zaměstnavatelé na tom, že by takový projekt zrealizovali, určitě by město zkusilo s nimi hledat cestu, jak například využít nějakého vhodného městského pozemku. Bylo by pak na rozhodnutí zastupitelstva města, zda by takový pozemek odprodalo nositelům záměru za nižší než tržní cenu.

JB: Nad českokrumlovskou nemocnicí je ubytovna, která je v majetku města. Ani v těchto prostorech by nebylo možné omezené ubytování takových pracovníků?

PN: Město již uvažovalo o možnosti rekonstruovat tento objekt za účelem ubytovny pro zaměstnance, ale s ohledem na sousední objekt v majetku nemocnice, kde jsou ubytováni její zaměstnanci, od tohoto záměru upustilo.

Za rozhovor děkuje Jan Bohdal.