logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Věděli jste, že v Krumlově pravidelně probíhá sympozium vědců v oblasti genomiky z celého světa?

Na celých čtrnáct dnů až do 3. února se zhruba šedesát vědců z celého světa sjelo do Českého Krumlova, aby se učili a zdokonalili v analýze genetického kodu DNA. „Učíme účastníky workshopu, jak bioinformaticky zpracovávat molekulární data v počítači,“ vysvětluje doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D. z budějovické pobočky Akademie věd České republiky. Špičkoví vědci z celého světa se učí, jak se vzdáleně připojovat k informacím, které pak podrobí výzkumu. Překvapivě se jedná o obrovské soubory a data, přestože se vlastně jedná „jen“ o textové informace. „Workshopy se vyvíjely tak, že jsme postupně přešli z orientace na širší evoluci života, a jak to můžeme sledovat pomocí molekulárních dat, k dnešnímu modelu praktických workshopů. Ty se zaměřují speciálně na různé obory vědy,“ upřesnuje Štefka. Genetická proměnlivost organizmů a genomický workshop našel na přelomu ledna a února místo právě v Českém Krumlově. Nikoliv náhodou, vědci jezdí do města každý rok. Za podpory města a Českokrumlovského rozvojového fondu využívají vědci prostory a vybavení v různých částech našeho města. Pro přednášky vědci využívají také například Prokyšův sál prelatury, který sluší nejrůznějším akcím a je jedním z nejreprezentativnějších prostorů v Českém Krumlově. „Máme zde odborníky, z nichž každý je zaměřen na nějakou oblast výzkumu. Dopoledne jsou vyhrazena přednáškám, odpoledne a večery pak výukovým programům,“ upřesnuje Štefka. Že by vědci přemýšleli o změně destinace pro pořádání svých workshopů se ani neuvažuje. Všichni cítí výraznou podporu od města, všem se v našem městě líbí a část vědců se každoročně obměnuje. Existují přitom už tři druhy workshopů, jeden probíhá každoročně (genomický workshop). Ten už se v Krumlově koná poosmé. Jednou za dva roky se pak k pravidelnému setkání přidávají další dva speciální workshopy – speciační a populační genomiky a fylogenomický. Přípravný tým je složen i ze zástupců ze zahraničí. „Organizuji program pro vědce z celého světa, kteří přijedou do města. Mým úkolem je prostě koordinovat čas pro každodenní výuku. Vědci přijeli nejen ze Spojených států, ale také z dalších zemí, z Německa, Švýcarska, Švédska, Velké Británie či z Nového Zélandu. Setkání se koná každoročně,“ vysvětluje Scott Handley z univerzity ve Washingtonu, který takto do Českého Krumlova přijíždí už deset let. „Tento rok přijelo asi šedesát účastníků. Nejvíce ale máme 75-80 účastníků,“ říká Handley.

Zajímá Vás, co konkrétně zkoumají vědci v Českém Krumlově? Podívejte se na www.evomics.org.