logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Rada města jednala o pamětních deskách, novém výtahu, pouliční produkci, odpadech i revitalizaci hřbitova

Rada města na svém zasedání v pondělí 15. ledna schválila výběr nejvhodnější nabídky na rekonstrukci výtahu v budově Městského úřadu. Výběrové řízení vyhrála společnost Výtahy Line s realizací výtahu za 907 500 korun.

Aktivní členka Klubu českých turistů START a znalkyně českokrumlovské kulturní historie Věra Pazderková navrhla zhotovení a osazení pamětních desek k připomenutí významných umělců, kteří žili a tvořili v Českém Krumlově. Jedná se o devět míst po městě, přičemž se ve všech případech se jedná o objekty v soukromém vlastnictví, s výjimkou budovy Regionálního muzea. Žádost na jednání Rady města doprovodilo 170 podpisů převážně českokrumlovských občanů. Návrh si zaslouží i vzhledem k podpoře veřejnosti důkladnou pozornost. Osazení pamětní desky je významný akt, který by měl mít, pokud možno, trvalou platnost. Z toho důvodu je potřeba pečlivě zvážit všechny okolnosti. Návrh by měl být podroben odborné diskuzi, následně by měl být zpracován podrobný návrh včetně textace, vizualizace zpracování a osazení desek a rovněž rozpočet celého projektu a jeho financování. Zároveň je potřeba jednat s majiteli objektů, zda budou souhlasit s osazením desek. Výsledný návrh by měl být prezentován nejširší veřejnosti s možností připomínek, uvedla rada města ve své informaci z jednání.

Pouliční produkce bude zkrácena na 60 minut. Radní o tom rohodli v úpravě Obecně závazné vyhlášky číslo 1/2016 o provozování pouliční umělecké veřejné produkci. Jednotlivé akustické produkce mohou být podle novely dlouhé maximálně 60 minut a zkracuje se také čas umělecké produkce do 21:00 hodin po celý rok. Rada také rozhodla, že se zakazuje používat při takových vystoupeních akustickou produkci za použití elektronických zesilovacích zařízení.

Město vyhlásilo veřejnou zakázku na pořízení nádob pro bioodpad. Pořízením těchto nádob bude rozšířen systém o třídění nového druhu odpadu. V zakázce je celkem 800 kusů popelnic pro rodinné domy, 50 kusů kontejnerů pro sídliště a bytové domy a to včetně příslušného grafického označení (samolepek a informaci o třídění). Součástí zakázky je také nákup 100 kontejnerů na plast, papír a sklo, které nahradí stávající nevyhovující nádoby a tři velkoobjemové kontejnery na separovaný bioodpad. Projekt je financován z 15 % prostředky města a 85 % z Operačního programu Životní prostředí.

Rada města také schválila zahájení přípravných prací pro rekonstrukci městského hřbitova. Smlouvu uzavřela se společností PROJEKTIL ARCHITEKTI na zhotovení studie pro rekonstrukci.

Podrobnější informace o jednání Rady města najdete ZDE.